YLVA POELMAN
YNNOVATOR, SCHRIJVER, SPREKER
BIO-INSPIRED INNOVATIE EXPERT

Korte bio van Ylva Poelman


Ylva Poelman studeerde natuurkunde en sterrenkunde, waarna ze zich ontwikkelde tot specialist op het gebied van zowel technische als sociaal-organisatorische innovatie. Daarnaast is ze expert in bio-inspired innovation en vervult op dat gebied in Nederland een pioniersrol. Voorheen was ze mede-oprichter en directeur van een innovatief ICT-bedrijf dat ze verkocht aan een concullega. Onder de titel De Bionische Vrouw publiceerde Ylva de afgelopen vijf jaar meer dan honderd columns over voorbeelden van bio-inspired innovation in dagblad Trouw. Ook schrijft ze innovatie-gerelateerde boeken.
Innovatie is geen luxe, maar noodzaak
Ylva is ervan overtuigd dat innovatie een voorwaarde is voor het overleven, en beter nog, het floreren van bedrijven in de huidige dynamische omgeving. Komend vanuit de exacte hoek ligt haar interesse voor technische innovatie voor de hand. Maar ze besefte al tijdens haar studie dat het uiteindelijk mensenwerk is. Een bedrijf is een abstract begrip dat je de hand niet kunt schudden. Het wel en wee van een bedrijf wordt niet bepaald door het 'bedrijf', maar door de mensen die het bedrijf vormen. Daarom richt Ylva zich naast technische innovatie ook op sociaal-organisatorische innovatie.
Dwarsdenker
Ylva is een veelzijdige en creatieve dwarsdenker die je nuttig anders tegen de zaken aan laat kijken.
Praktisch
Ylva is gericht op praktische en meetbare resultaten en steekt daar waar nodig ook de handen uit de mouwen.
Ervaring
Ylva heeft ervaring als adviseur, coach, ondernemer en manager van innovatieve bedrijven en projecten.
Ylva mag ‘s nachts wakker gemaakt worden voor Monty Python
De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant