IF YOU WANT SOMETHING NEW, YOU HAVE TO STOP DOING SOMETHING OLD
― PETER DRUCKER

De natuur kent meer samenwerking dan concurrentie


Met sociaal-organisatorische innovatie wordt hier eigenlijk alle innovatie bedoeld die niet technisch van aard is. Het gaat om terreinen waarop je kunt innoveren (producten, businessmodellen, marketing, processen) of die een rol spelen bij innovatie, zoals cultuur, verandering en leiderschap. Omdat dit veld zo breed is gebruikt Ynnovator geen 'one-size-fits-all' aanpak. Gezien de expertise van Ynnovator is een van de mogelijkheden natuurlijk om bio-inspired te werk te gaan. Leiderschap, samenwerken, zelfsturing, communicatie, concurrentie, marketing, strategie, netwerken en transities: het komt allemaal voor in de natuur. Een paar voorbeelden:
Communicatie
Ook zonder woorden communiceren dieren en planten volop. Om zichzelf te verkopen (marketing), om elkaar te waarschuwen, de weg te wijzen of voor sociale interactie. Hoe zorgen zij ervoor dat de boodschap goed overkomt?
Leiderschap
Leiderschap komt voor bij alle sociale diersoorten en kent vele stijlen: initiatief nemen, zelfsturing, leiden op basis van kennis en natuurlijk de apenrots inclusief politieke spelletjes. Wat maakt deze natuurlijke leiders succesvol?
Strategie
Ieder organisme heeft een strategie om te overleven. Het kan een niche-speler zijn of een generalist, alleen werken of met anderen, een pionier zijn of een volger. Waarom werkt deze strategie en hoe kan dat jou helpen?
Meer voorbeelden ...
De natuur is te zien als een bedrijf en de producten die ze maakt zijn organismen. In de loop der tijd voldoen sommige organismen niet meer en gaan uit het schap en worden vervangen door andere, innovatieve organismen. En om dit te regelen heeft de natuur allerhande processen en verleent ze allerhande diensten. Is het voor een bedrijf al lastig om de komende 4 jaar te overleven, de natuur is niet slechts 4, maar al 4.000.000.000 jaar in bedrijf. In die tijd kende ze één constante: verandering. Een indrukwekkende succes story met waardevolle lessen. Meer weten? Maak een afspraak.
De natuur is al 4 miljard jaar in bedrijf
Projecten waar Ynnovator aan heeft gewerkt
Ynnovator heeft gewerkt aan sociaal-organisatorische projecten op onder andere de volgende gebieden: uitbreiding productenportfolio, interim directie van start-ups, strategiebepaling, begeleiden van creatieve sessies, management van innovatieve projecten, ontwikkelen van innovatieprocessen en coaching van startende ondernemers en technische professionals. Daarnaast (mede-)ontwikkelt Ynnovator ook eigen maatschapelijke initiatieven bijvoorbeeld voor mensen zonder werk en startende ondernemers.