DE STEENTIJD EINDIGDE NIET OMDAT DE STENEN OP WAREN, MAAR OMDAT BRONS BETER WAS

Innovatie is niet eenmalig, maar continu


Nokia was lange tijd het schoolvoorbeeld van innovatie. Het in 1865 opgerichte Finse bedrijf vond zichzelf diverse malen opnieuw uit. Na achtereenvolgens papier, rubber, kabels en elektronica, zag het bedrijf kansen in de mobiele telefonie. Nokia werd mede dankzij lef en diverse innovaties wereldmarktleider, maar verloor uiteindelijk de strijd. Ze misten de boot toen Apple de smartphone introduceerde ...
Ook op het moment dat het goed gaat, is het tijd om te innoveren.
Juist dan!
Het voorbeeld van Nokia leert ons wat over innovatie. Allereerst dat vernieuwing essentieel is om langere tijd te overleven. Bedrijven moeten zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Ook blijkt dat innovatie geen eenmalige gebeurtenis is, maar een continu proces dat je niet moet laten verslappen. Op de lauweren rusten was altijd al een slecht idee, maar door de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen inmiddels helemaal geen optie meer.
Innovatie gaat niet alleen over producten, het gaat ook over businessmodellen, organisatorische en technische processen, organisatievormen, marketing en leiderschap. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste voorwaarde om innovatie als een continu proces in je bedrijf in te bedden, is de bedrijfscultuur. Een innovatieve mindset is essentieel bij zowel de leiding als de medewerkers van een organisatie.

Hoe staat met de innovatieve mindset van jouw bedrijf of organisatie? Doe de Ynnovator Quick Scan ...

Culture eats strategy for breakfast
Maatwerk
Innovatie begeeft zich per definitie op onbekend terrein. Daarom gelooft Ynnovator niet in een 'one-size-fits-all' aanpak. Samen bekijken we wat in jouw situatie de beste en meest efficiënte aanpak is om snel tot resultaat te komen.
Methode
Het bepalen van de juiste vraag is een cruciaal begin voor ieder project. Om het antwoord te vinden maakt Ynnovator gebruik van zowel conventionele als onconventionele methoden en inspiratiebronnen. De weg hangt af van de context.
Bio-inspired
Ynnovator is gespecialiseerd in bio-inspired innovation, een innovatiemethode die gebruik maakt van de bestaande en goed functionerende oplossingen uit de natuur. Dat kan een innovatietraject aanzienlijk versnellen.