‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Referenties

Wat vooral opvalt is dat Ylva met een commerciële blik naar elke afdeling kijkt en tracht de opbrengsten daarvan te maximaliseren. Ylva heeft ervoor gezorgd dat Netservices beter rendeert, georganiseerder te werk gaat en een leuk bedrijf is om voor te werken

Jeroen Bos, aandeelhouder Bossers & Cnossen (BNC Netservice)


Ylva heeft het vermogen steeds naar oplossingen te blijven zoeken bij de tegenwind die je in dit soort projecten tegenkomt. Met een positieve drive heeft ze ervoor gezorgd dat de communicatie en het project effectief bleef verlopen.

Rob Albers, projectmanager Studielink IB-Groep


Ylva has an extremely clear understanding of the needs of our development team and has put in place a number of fundamental activities, which continue to help the project in general and me in particular. Ylva is energetic, honest and thoughtful.

Russel Shipman, software manager SRON


In verband met de financiering van het nieuw op te richten bedrijf GtTel, heeft Ylva de businesscase onderzocht. Dankzij de inzet van Ylva is de businesscase duidelijk geworden voor de financiers en hebben deze de benodigde funding toegezegd.

Ir. John Ouderling, directeur TNO Telecom Groningen en GnTel


Naast het bewaken van tijd en budget heeft Ylva veel kennis van de materie. Op meerdere momenten heeft ze, zonder een te dominante rol, haar kennis ingebracht en mede hierdoor is het ontwikkelde prototype kwalitatief op een hoog niveau gebracht.

Jeroen Bos, aandeelhouder Bossers & Cnossen (MLP)


Met haar pragmatische aanpak, voorbeeldgedrag en persoonlijke aanpak weet ze telkens weer de betrokkenen bij de les houden. Moeiteloos schakelt ze over van techneut naar manager naar directeur.

Bert-Jan Geveke, manager Softwareontwikkeling en -beheer IB-Groep


De kennis en ervaring van Ylva met de ontwikkeling van complexe software en haar sterke gevoel voor gebruikersvriendelijkheid waren zeer welkom bij het in een extreem korte tijdspanne realiseren van de doelstellingen.

Donald Staal, Uitgeefmanager Hoger Onderwijs Wolters-Noordhoff


Ylva heeft als projectmanager gezorgd voor een betere afstemming met onze belangrijkste leverancier. De intermediaire functie die ze daarbij bekleedde zorgde voor heldere afspraken, een duidelijke focus en het realiseren van de onontkoombare deadlines.

Freek Pasveer, mede-oprichter FotoXS


Ylva heeft ervoor gezorgd dat we onze aandacht niet teveel versnipperen en op een gefocuste wijze omgaan met ons bedrijf.

Drs. Abel Keun, directeur Science Plus


Ylva Poelman is ingeschakeld om een gebruikersvriendelijke interface te ontwerpen en te ontwikkelen voor de ontsluiting van een database. Daar is ze prima in geslaagd.

Hans Terpstra, ICT-uitgever Wolters-Noordhoff