‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Waar staat u als innovator?

Zoals u inmiddels heeft begrepen is innovatie van levensbelang voor uw onderneming.

Met de Ynnovator Quick Scan krijgt u een goede, eerste indruk hoe het staat met het innovatieve vermogen van uw onderneming. Bent u een beginnend innovator die er af en toe eens naar kijkt, bent u een strategische innovator waarbij innovatie een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering is of zit u ergens in het midden?
Doe de Innovatie Quick Scan en u weet waar u staat!

De Ynnovator Quick Scan is gebaseerd op het onderzoek van Tidd, Bessant & Pavitt. Uit dit onderzoek komen een vijftal pilaren van innovatie naar voren namelijk:
1. Strategie
2. Organisatie
3. Leren
4. Processen
5. Verbindingen

1. Strategie
Het onderzoek toont het volgende aan: Innovation is not always easy but imperative: unless organisations are prepared to renew their products and processes on a continuing basis, their survival chances are seriously threatened. […] Some firms have changed dramatically to stay in business. Dit betekent dat innovatie een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsstrategie is.

2. Organisatie
De inrichting van de organisatie dient innovatie te stimuleren. Is er een voorwaartse dynamiek binnen het bedrijf? Worden medewerkers gestimuleerd om met suggesties te komen? Worden deze gehonoreerd? Staat het bedrijf open voor idee├źn van buiten? Is er ruimte om te experimenteren?

3. Leren
Een innovatieve organisatie is een lerende organisatie. Leren van andere bedrijven (benchmarken), leren van fouten (die gemaakt mogen worden), evalueren van projecten en investeren in de medewerkers middels trainingen.

4. Processen
Innovatie is een proces dat een structureel onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. Hiertoe moeten binnen het bedrijf mechanismes aanwezig zijn die dit actief ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mechanisme om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en in de markt te zetten of duidelijke selectiecriteria op basis waarvan u bepaalt welke innovatie projecten u daadwerkelijk gaat uitvoeren.

5. Verbindingen
Relaties en verbindingen zijn een belangrijke bron van innovatie. Een goede verstandhouding met de klanten zorgt ervoor dat ze nuttige input geven voor productverbeteringen of nieuwe producten. Via relaties met andere bedrijven kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Contacten met kenniscentra zorgt ervoor om op de hoogte te blijven van nieuwe relevante ontwikkelingen. Innovaties worden vaak uitgevoerd in nauwe samenwerking met leveranciers.