‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Eigen ontwikkeling: training voor jonge werklozen die wel werkt

Doel: jonge werklozen op innovatieve wijze aan een baan en/of opleiding helpen.

Bottleneck: het betrof een eigen initiatief om een betere training te ontwikkelen, omdat bestaande loopbaantrajecten te weinig blijvend resultaat opleverden. Dit kwam door te weinig aansluiting bij en een negatieve benadering van de doelgroep.

Tool(s): het introduceren van een geheel nieuwe, positieve manier van denken en het formuleren en toepassen van principes die wel werken, waaronder:
Uitgaan van het positieve: iedereen heeft talent
Mensen weten vaak niet wat ze willen worden, maar weten het wel perfect voor een ander
Deelnemers spreken elkaar aan op gedrag, in plaats van de trainer
Deelnemers gaan voor elkaar aan de slag bij het vinden van een baan

Resultaat: een training die door alle deelnemers als zeer positief werd ervaren. De deelnemers kregen een nieuw perspectief op zichzelf en de arbeids-/opleidingsmarkt en vonden in alle gevallen een goed passende betrekking of opleiding.