‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Nieuwe manier van denken: implementatie nieuwe ontwikkelingsmethode

Doel: het oplijnen van een organisatie voor de nieuwe innovatieve ontwikkelmethode.

Bottleneck: de organisatie dacht dat trainingen alleen voldoende waren om de introductie van een nieuwe ontwikkelmethode tot een succes te maken. De organisatie realiseerde zich echter niet dat de organisatiestructuur ongeschikt was de nieuwe methode te "dragen" en er de vruchten van te kunnen plukken. Dit innovatieproject zou op deze manier onherroepelijk een mislukking worden en de beoogde rendementsverbetering niet halen. Sterker nog: het rendement zou dalen!

Tool(s): door vasthoudendheid en heldere communicatie werd betrokkenen duidelijk gemaakt dat over een innovatie goed nagedacht moet worden om het succesvol uit te kunnen voeren en te kunnen profiteren van de meerwaarde. Met behulp van een multidisciplinair team is bekeken wat de randvoorwaarden moesten zijn voor een succesvolle implementatie en op welke wijze de implementatie plaats moest vinden.

Resultaat: er werd voorkomen dat het innovatieproject de afgrond in zou duiken. De nieuwe methode werd succesvol geïmplementeerd.