‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Projectmanagement: software voor een hightech satelliet

Doel: het ontwikkelen van software waarmee data, verzameld door de Herschel satelliet, goed kan worden geanalyseerd en leidt tot bruikbare informatie voor astronomen.

Bottleneck: de ontwikkeling van het pakket liep om diverse redenen niet goed: er was een internationaal team, nieuwe technologie, er waren onduidelijke specificaties en het projectmanagement was onervaren.

Tool(s): orde en structuur aanbrengen, waarbij het de kunst was om de balans te vinden tussen voldoende creativiteit om het probleem aan te gaan en de voortgang van het project te garanderen. Het verbeteren van de communicatie binnen het internationale team leidde tot grotere betrokkenheid en efficiency. De weerbarstige eindgebruikers toch weten te betrekken in het formuleren van goede specificaties.

Resultaat: duidelijke specificaties, een goed gemotiveerd team, beter onderlinge communicatie en duidelijke voortgang van het project.