‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Herpositionering: spraakherkenning wordt succesvolle geluidsdetector

Doel: techniek voor spraakherkenning succesvol herpositioneren en daarmee nieuwe omzet genereren.

Bottleneck: de techniek was nog te beperkt voor robuuste spraakherkenning, maar bood wel veel potentie. De techniek moest binnen een bepaalde tijd rendabel worden. Anders was afstoting, met een groot financieel verlies als gevolg, onvermijdelijk.

Tool(s): het speuren naar en vinden van nieuwe toepassingen van de ontwikkelde techniek. Er bleek een gat in de markt te zijn voor het herkennen van geluidsbronnen. De in deze markt bestaande methodes boden slechts een kwantitatieve analyse: er is lawaai, dus er is een geluidsbron. De methode gaf echter geen kwalitatieve analyse waardoor geen uitsluitsel over het type geluidsbron gegeven kon worden, laat staan dat verschillende geluidsbronnen van elkaar konden worden onderscheiden.

Resultaat: de al ontwikkelde en unieke technologie voor spraakherkenning kon relatief makkelijk omgevormd worden tot een herkenner van geluidsbronnen met vele toepassingen. Bijvoorbeeld agressiedetectie, het intelligenter maken van bewakingscamera’s en het voorkomen van onterechte boetes bij overschrijding geluidsniveau. Hiermee leverde de techniek voor het eerst financieel rendement op.