‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Waarom Ynnovator

YNNOVATOR = een onbevangen blik
Innovatie is noodzakelijk om als organisatie succesvol te zijn en te blijven. Maar innovatie is soms een lastig proces. U moet op een afstand en met een onbevangen blik naar de wereld, de markt, de techniek, uw concurrenten, uw organisatie, uw mensen, uw producten of diensten en de processen kijken. Ook moet u van platgetreden paden af durven wijken. Pas dan kan er echte inspiratie en succesvolle innovatie ontstaan.

YNNOVATOR helpt u om met een frisse, onbevangen blik naar de wereld en uw organisatie te kijken en mogelijkheden te vinden om uw klanten een nieuw en beter aanbod te doen.

YNNOVATOR = het meeste rendement
Er kunnen vele, op het eerste gezicht, goede ideeën ontstaan. Maar hoe maakt u hieruit een goede selectie?

YNNOVATOR helpt om die ideeën te selecteren die het meeste rendement opleveren en die de concurrentiepositie van uw organisatie het meest versterken.

YNNOVATOR = een goede uitvoering
Nieuwe, goede ideeën zijn van groot belang. Maar een goede uitvoering is minstens zo belangrijk. De praktijk wijst uit dat die tegelijk het lastigst is. Dit is het punt waarop zaken concreet worden. De haken en ogen worden zichtbaar en moet er een balans gevonden worden tussen creativiteit en voortgang. Goed management is essentieel voor het succes van het project.

YNNOVATOR helpt managers van het innovatieproject overzicht te hebben en houden, balans te vinden, beslissingen te nemen en het doel te bereiken.