‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Innovatie = vijf fasen

Het innovatieproces heeft vijf fasen die allemaal doorlopen moeten worden:

Zoeken
Het zoeken in de omgeving, zowel intern als extern, om signalen voor potentiƫle innovaties op te pikken.

Selecteren
Het selecteren van die signalen die strategisch relevant zijn en waar de organisatie daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

Inventariseren
Het bepalen of de kennis al aanwezig is, ingekocht moet worden, of dat de expertise binnen de organisatie ontwikkeld moet worden of dat er samengewerkt moet worden bijvoorbeeld met een kennisinstituut of leverancier.

Uitvoeren
Het samenstellen van een multidisciplinair team om het idee via de verschillende stadia van ontwikkeling werkelijkheid te laten worden. Uiteindelijk moet er een concreet product met een goede handleiding en een effectieve klanten/onderhoudsservice komen.

Leren
Het evalueren van het project. Wat ging er goed en wat moet behouden worden? Wat is voor verbetering vatbaar? Deze informatie kan worden gebruikt om een volgend project nog beter te laten verlopen.