‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Innovatie = één doel

Welke vorm innovatie ook aanneemt, er is maar één doel:

Doel
Het gaat om het verbeteren van uw concurrentiepositie. Dit bereikt u door het inzetten van kennis en ervaring, waarmee een nieuw en beter aanbod naar de klant onstaat. Denk hierbij aan prijs, ontwerp, kwaliteit of klantgerichtheid.

Innovatie voorbeeld
Kenmerk van een innovatief bedrijf is haar open cultuur. Open staan voor ideeën van de medewerkers om diensten, producten of processen te verbeteren of voor suggesties van klanten. Bij Google bijvoorbeeld mogen werknemers 1/5 deel van hun tijd vrij besteden aan innovatie. Dit levert veel nieuwe ideeën en producten op. Prototypes hiervan worden voorgelegd aan gebruikers om hun mening te geven. De prototypes die aan slaan worden omgezet in een daadwerkelijk product.