‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Moeten vrouwen mannen worden?

Ok, het is afgezaagd, maar eMANcipatie is echt een goed woord, als het gaat om emancipatie van vrouwen. Al jaren wordt er geroepen dat er meer vrouwen moeten gaan werken, meer vrouwen in het (hoger) management moeten en er meer vrouwelijke ondernemers moeten komen. Ook wordt er gezegd, en wordt dit ondersteund door internationale studies, dat vrouwen doorgaans beter leiding geven. Als echter puntje bij paaltje komt, wil men toch een man.
Hier zijn allerlei redenen voor aan te voeren, waarvan niet de minste is, en ja het is alweer afgezaagd, dat we leven in “a man’s world”.

De zakenwereld wordt gedomineerd door mannelijke waarden. Deze zijn vaak anders dan de vrouwelijke waarden, bijvoorbeeld:

Mannelijk Vrouwelijk
Gericht op resultaten Gericht op samenwerking
Blussen brandjes (en worden daarvoor beloond) Voorkomen brandje (en worden daar niet voor beloond want het valt niet op)
Hechten aan status (streven naar de hoogste plek op de bavianenrots) Vinden dat niet belangrijk
Scheppen op, om gezien te worden Zijn bescheiden, vinden het voldoende als alles goed gaat en iedereen blij is
Onderhandelen en doen wedstrijdjes Streven naar harmonie
Willen winnen Willen goed werk afleveren

Vrouwen krijgen daarom vaak adviezen in de trant van “doe als een man, verdien als een man”. Dit houdt in dat je statussymbolen aanschaft, zoals een dikke auto, en projecten in de soep laat lopen (is moeilijk voor vrouwen, maar doe toch je best), zodat je vervolgens de brandjes kan gaan blussen. Dit moet je aan de andere kant ook wel weer subtiel doen, want anders ben je een manwijf en dat is ook weer niet goed. Balanceren dus.

Ik vond het dan ook grappig toen ik een artikel onder ogen kreeg over het succes van immigranten in hun nieuwe thuisland. Hierin werd een onderzoek van Berry aangehaald waarin strategieën om je te gedragen in het gastland worden beschreven. De twee belangrijkste manieren zijn:

– Je aanpassen aan het nieuwe land onder behoud van je eigen cultuur, ofwel integratie.
– Je aanpassen aan het nieuwe land en je eigen cultuur vergeten, ofwel assimilatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de meest succesvolle vorm integratie is, zowel voor gastland als voor immigrant. Ook blijkt dat de meest toegepaste, maar veel minder succesvolle, vorm assimilatie is.

Dit deed mij sterk denken aan “doe als een man, verdien als een man”. Wat er feitelijk gezegd wordt is: assimileer! Dit is blijkbaar ook bij vrouwen emancipatie de meest toegepaste strategie.

Ook hier geldt echter dat het meest succesvolle advies is: integreer!, ofwel waardeer niet alleen de mannelijke waarden, maar ook de vrouwelijke waarden en breng deze in balans. Pas dan is er sprake van echte emancipatie van vrouwen!