‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

De Kenniseconomie is dood, leve de Kunniseconomie!

In de Kenniseconomie draait het allemaal om kennis. Het hebben van kennis is echter niet de grote truc, daar begint de uitdaging pas. De kunst zit hem er in om die kennis om te zetten in een succesvol product of een succesvolle dienst. Het gaat er dus niet zozeer om wat je kent als wel wat je ermee kunt en is het beter te spreken van de Kunniseconomie.

De term Kunniseconomie is een aantal jaren geleden bedacht in een gesprek met kennissen. De definitie van Kunnis is: hetgeen je doet met Kennis. Kennis is tegenwoordig relatief makkelijk te krijgen en makkelijk kopieerbaar. Zelfs het recept voor een atoombom is op het Internet te vinden.

Kunnis is echter iets dat slecht te kopiëren is. Het is net als met vioolspelen. Een virtuoos vioolspeler kun je slecht kopiëren. Iemand kan hoogstens na-apen, maar het niveau van de virtuoos zal hij nooit behalen. Alleen de virtuoos is virtuoos, dus Kunnis is pas echte Kunnis als het niet eenvoudig na te doen is. En: intellectueel eigendom op vioolspelen bestaat niet. Kunnis is inherent aan uw bedrijf, dat kan niemand stelen. Dus mag iedereen uw Kennis hebben, want ze hebben uw Kunnis niet.

Het is bekend dat je beter een middelmatig idee (Kennis) kunt hebben met een uitstekende uitvoering (Kunnis) dan een goed idee met een matige uitvoering. De eerste vorm is het meest succesvol. Er komt namelijk nogal wat kijken om een idee om te zetten in realiteit en vervolgens die realiteit ook nog eens succesvol te laten zijn.

  • Techniek: hebben we de juiste techniek in huis? Kunnen we die ontwikkelen binnen een redelijke tijd en tegen redelijke kosten? Kunnen we de kennis of kunnis inkopen en kunnen we dat dan vervolgens relatief makkelijke adopteren binnen ons bedrijf?
  • Kosten: kunnen we de nieuwe dienst of het nieuwe product ontwikkelen zodanig we de kosten voor de ontwikkeling binnen de perken houden? Welke manier van produceren met welke grondstoffen moeten we gebruiken zodat het product niet te duur wordt?
  • Marketing: wij vinden het wel een geniaal idee, maar denkt de rest van de wereld daar ook zo over? Zijn hier wel klanten voor?
  • Politiek binnen het bedrijf: hoe zorgen we ervoor dat ons geniale idee niet binnen de organisatie wordt neergesabeld?
  • Innovatieadoptie: hoe zorgen we ervoor dat ons overduidelijk superieure en goedkopere product of proces geaccepteerd wordt in onze oerconservatie markt?
  • Samenwerking: hoe zorg je ervoor dat alle relevante disciplines op tijd betrokken worden bij de ontwikkeling? Anders krijg je een product dat niet verkoopt of niet geproduceerd kan worden.

U kunt zelf vast nog voldoende andere redenen bedenken waarop het mis kan gaan. Om een idee om te zetten in succes is Kunnis van het grootste belang, veel meer dan Kennis. Kennismanagement is daarom zoooo jaren nul. Richt u op Kunnismanagement en neem voorsprong in het nieuwe decennium!