‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Gebruiksaanwijzing van uw technicus (versie 1.2)

Gefeliciteerd met uw nieuwe technicus!

Neem de tijd om deze handleiding aandachtig door te lezen, zodat u alle voordelen van uw technicus optimaal kunt benutten. Deze gebruikershandleiding geeft instructies over bediening en periodiek onderhoud van uw werknemer, terwijl ook wordt beschreven hoe u uzelf en anderen persoonlijk letsel en schade kunt besparen.

De vele tips in deze handleiding helpen u bovendien om uw technicus in optimale conditie te houden. Als er tenslotte nog vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact op met uw dealer of neem contact op met Ynnovator: 06 – 22 79 71 84.

Technische specificaties Homo Technicus

Leefgebied:
ICT, Research & Development, engineering en alle overige gebieden waar inhoudelijk hoogwaardig technisch werk wordt uitgevoerd.
Eigenschappen:
¤   zijn zeer betrokken bij hun vak
¤   willen graag goede kwaliteit afleveren
¤   hebben goed oog voor de zaken die niet kloppen
¤   hebben weinig oog voor andere dan technische belangen
¤   zijn behoorlijk eigenwijs
¤   hebben een eigen manier van communiceren

Waarschuwing

Omdat technici niet altijd eenvoudig uitwisselbaar zijn dienen ze met zorg te worden behandeld. Het afvoeren, uitkiezen van een vervanger en het installeren hiervan, kan veel tijd en geld kosten. Wij adviseren u als manager dan ook, om de moeite te nemen de nodige zorg te betrachten. Is dit niet het geval, dan is het mogelijk dat uw technicus minder goed functioneert of zelfs schade oploopt.

Bediening

De verkeerde knoppen
Voor technici is de inhoud van hun werk zeer belangrijk. Het zou ook niet best zijn als dat niet zo was. Het is namelijk per definitie hun werk om met de techniek bezig te zijn. Probeer daarom nooit het belang van de inhoud van het werk te bagatelliseren.

Veel managers proberen technici in te laten zien dat er bij een project ook andere belangen spelen dan alleen de technische aspecten. Dit doet men dan door de technische aspecten af te kraken en de andere aspecten op te hemelen. Echter, hoe harder u roept dat techniek niet belangrijk is, hoe harder zij roepen dat het wel belangrijk is. Dit is geen productieve situatie.

Effectiever is om uw technicus in de juiste toestand te brengen om ontvankelijk te zijn voor uw wensen. Erken daarom hun belang, stel ze gerust dat u het begrijpt dat de techniek belangrijk is en dat u dat ook vindt. Ga daarna pas verder met het onder de aandacht brengen van uw belangen (zie ‘De juiste knoppen’).

De juiste knoppen
Technici vinden het heel belangrijk om een kwalitatief goed product maken. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is, in hun ogen, de techniek. Daarom brengen ze keer op keer de technische kant van de zaak naar voren. Als u hen hebt weten gerust te stellen en ze helemaal erkend zijn in hun belang (de techniek), is het tijd om uw eigen belangen naar voren te brengen.

Een effectieve manier om dat te doen is net zo te doen als zij, het zogenaamde spiegelen. Vertel op dezelfde manier als zij dat doen, wat uw probleem is. Technici zijn zeer behulpzaam van aard. Vraag daarom (impliciet) om hun hulp. Geef aan dat het aan uw vakmanhart gaat, dat het product niet alleen goed werkt, maar er ook goed uitziet, commercieel te verkopen is, et cetera. Maak duidelijk in hun eigen taal dat deze eigenschappen van het product voor u heel belangrijk zijn, omdat ze in uw ogen ook bijdragen tot hoge kwaliteit van het product.

Positief gebruik van negatieve energie
Technici zijn sterk in het zogeheten ‘mismatchen’. Bij ieder verhaal wat u vertelt zullen ze direct zeggen: “Ja, maar …” gevolgd door een opsomming van zwakke punten die ze zien. Voor veel managers is dit uitermate ergerlijk, vooral omdat het meestal gepaard gaat met een ‘aura van negativiteit’. Op zich is het zeer begrijpelijk dat iemand zich daar aan ergert. U hoort liever positieve geluiden en opbouwende kritiek.

De punten die de technici naar voren brengen snijden echter meestal wel hout. Door het ‘negatieve aura’ bent u geneigd het af te doen met “onzin” of er zelfs helemaal niet naar te luisteren. Dat is jammer, want u kunt er ook uw voordeel mee doen. Scheidt daarom hun talent om gaten op te sporen in plannen of redeneringen van hun negatieve eigenschap om onduidelijk en negatief te communiceren.

Maak juist gebruik van het talent door ze worst case scenario’s te laten bedenken. Of laat ze een plan beoordelen, ze schieten het direct lek als het niet klopt. Met deze kennis kunt u het project of uw bedrijf veel beter aansturen en komt u niet voor onaangename verassingen te staan, die u van tevoren eigenlijk had kunnen weten. Werk aan hun negatieve eigenschap door ze op een geschikte cursus te sturen of te coachen (zie ‘Periodiek onderhoud’).

Scheid de boodschap van de oplossing
Er zijn managers met de stijl ‘steek de boodschapper een mes in zijn rug’. Dit betekent dat als iemand een probleem komt melden, de eerste reactie van de manager richting de boodschapper is: “En wat ga je er aan doen?”.

Er zijn boodschappers die dit geweldig vinden en direct aan de slag gaan. Hiertoe behoort echter niet uw technicus. Die vindt dit een vreselijke reactie en kijkt wel uit om nog een keer een probleem te melden. Als dit een futiel probleem is zult u daar blij om zijn. Als het echter een ernstig probleem is, kan dit funest zijn voor uw project. Sta daarom open voor hun opmerking, bekijk objectief of dit inderdaad een probleem is en bekijk dan wie dit het probleem het beste op kan lossen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs de boodschapper te zijn.

Periodiek onderhoud

Training sociale vaardigheden gericht op technici
Veel trainingen op het gebied van de sociale vaardigheden slaan volledig de plank mis als het gaat om technici gaat. Ook al gaan ze vol goede moed naar de training, na afloop is de moed hun vaak in de schoenen gezakt en zijn ze er met geen stok meer heen te krijgen. Hoe komt dat? Veel trainingen volgen het schema:

oefening doen – cursist maakt fouten bij de oefening – de docent vertelt hoe het wel moet

Dit schema werkt prima bij mensen die bijvoorbeeld uit de commerciële hoek komen, maar werkt zeer averechts bij technici. Ze hebben snel het gevoel voor schut te staan en vinden het daarom vreselijk naar om tijdens de oefening af te gaan. Hierdoor blokkeren ze en doen niet meer mee.

Ook zijn technici allergisch voor de quasi-wetenschap waarvan men zich vaak bedient in trainingen. Het inzetten van ‘wetenschappelijke’ schema’s en formules, zoals

E = I x M (Effect = Inzet x Methode)

kan rekenen op hoon en vragen als “in welke eenheden wordt dat gemeten?”

Een geschikte training voor technici moet kortom aansluiten bij hun belevingswereld en hun leerstijl. In termen van de leerstijlen van Kolb: veel trainingen sluiten aan bij de leerstijl van ‘De Doener’. Deze stijl is echter de tegenpool van ‘De Denker’, de leerstijl die het meest bij technische professionals voorkomt. Een meer geschikt schema voor technici is:

probleem bespreken – docent vertelt de theorie – cursisten doen oefening – zinvolle feedback

Bovendien moet de training gegeven worden door trainers die weten hoe de technicus bij de training kunnen betrekken. Wees daarom zeer kieskeurig bij het zoeken van een geschikte training. Anders is het weggegooid geld, met mogelijk zelfs een negatief resultaat.

Juiste individuele coaching
Net als managers hebben coaches moeite met technici. Reden hiervoor is dat de coaches zelf vaak een niet-technicus zijn en het moeilijk vinden om aan te sluiten bij de wereld van de technici. Ook hier geldt weer dat een werkwijze gebruikt moet worden die bij de belevingswereld van de technici past.

Een goede methode is het zogenaamde ‘provocatief coachen’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de technische talenten eigenwijsheid en (apart gevoel voor) humor. Deze methode is niet ‘soft’ en blijkt in de praktijk snel tot resultaat te komen. Provocatief coachen gaat uit van het principe dat als je een ezel vooruit wilt helpen, je niet aan zijn kop, maar aan zijn staart moet trekken. Hoe harder je aan zijn kop trekt of tegen zijn achterwerk duwt, hoe dieper hij zijn hakken in het zand zet. Dit is precies wat technici doen. De provocatieve coach doet precies het tegenovergestelde: hij daagt de technische professional uit door diens zwakke punten komisch tot in het belachelijke uit te vergroten, door absurde verklaringen en onhaalbare oplossingen aan te dragen en door het non-verbale gedrag van de technicus op clowneske wijze te spiegelen. Eigenwijs als hij is, zal de technicus zich verzetten tegen de situatie, zoals de coach die schetst. Hierdoor wordt het moeilijk voor de technicus om zijn ‘negatieve energie’ te handhaven.

Juiste motivatie
Niet iedere technicus staat enthousiast te springen bij de gedachte aan een training of coaching. Een manier om de motivatie te verhogen is de eigenschap dat technici erg graag gelijk willen hebben. Dat hebben ze ook bijna altijd. In de praktijk lopen ze echter vaak aan tegen het fenomeen ‘gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen’. Hun gelijk sneeuwt vaak onder in de negatieve wijze waarop ze erover communiceren (zie ‘Positief gebruik van negatieve energie’). Maak ze daarom duidelijk dat ze via training of coaching kunnen leren dat ze niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen!

Wij wensen u veel plezier en nut van uw technicus!