‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Kip of ei probleem opgelost

Als mensen het hebben over een kip-of-ei-probleem zeg ik meestal “Nou dat probleem heb ik al opgeslost, het ei was er eerder want …”. Mijn redenering luidt als volgt:

Een kip is een vogel en vogels stammen evolutionair gezien af van dinosaurussen. Dinosaurussen zijn reptielen en reptielen leggen eieren. Eieren bestonden al voordat er vogels waren, dus was het ei er eerder dan de kip. Helaas is dit niet echt een bevredigend antwoord, omdat we nu met een nieuwe vraag zitten:
Wat was er eerder, de dinosaurus of het ei?
Verder redenerend: reptielen stammen af van amfibieën en amfibieën leggen eieren, dus het ei was er eerder dan het reptiel.
Dit leidt wederom tot een nieuwe vraag:
Wat was er eerder, de amfibie of het ei?
Amfibieën stammen af van vissen en vissen planten zich voort door middel van eieren, dus het ei was er eerder dan de amfibie.
De volgende vraag in het rijtje is dan ook (nog even volhouden):
Wat was er eerder, de vis of het ei?
Vissen stammen af van ongewervelde meercelligen die zich geslachtelijk voortplanten door middel van eieren. Of ongeslachtelijk door middel van celdeling, maar cellen zijn eigenlijk ook een soort eieren. 😉 Kortom: het ei was er eerder dan de vis.
Zo komen we bij de vraag: wat was er eerder, de meercellige of het ei?
Meercelligen stammen af van eencelligen (planten zich voort door celdeling) en een cel is zoals gezegd een soort ei (eicel). Dus het ei was er eerder dan de meercellige.
Omdat een cel eigenlijk gewoon een ei is heeft het geen zin om te vragen wat er eerder was, het ei of het ei, en zijn de vragen op
Kortom: het ei was er niet alleen eerder, het was er het eerst! Probleem opgelost.