‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Slimme informatie-uitwisseling volgens ménage à trois

Samenwerken in teams om complexe problemen op te lossen is een populair tijdverdrijf, maar hoe zorg je ervoor dat alle aanwezige expertise optimaal wordt gebruikt en niet alleen de meest luidruchtige? Is het oplossen van deelproblemen wel effectief als het niet tot een geheel gesmeed kan worden? Effectief communiceren in (grote) groepen is geen sinecure, maar het nietige kiezelwiertje brengt uitkomst in de vorm van Team Syntegrity.

Een discussie van drie mensen aan een keukentafel is nog goed te overzien, maar gezien de geringe grootte van de groep is het goed mogelijk dat essentiële expertise ontbreekt. Daarvoor is een grotere groep met verschillende invalshoeken juist weer goed, zoals ‘the wisdom of the crowd’, maar dat lukt niet meer aan de keukentafel.

Een complex probleem oplossen door het onder te verdelen in deelproblemen, en zelfs die weer onder te verdelen in deelproblemen, biedt vaak ook geen uitkomt, omdat het geen recht doet aan de oorspronkelijke complexiteit. Het aaneensmeden van de deelantwoorden leidt slechts tot een slap aftreksel waar niemand wat aan heeft.

Hoe dan wel? Team Syntegrity probeert hier een antwoord op te geven door de collectieve intelligentie effectief in te gebruiken en de gecombineerde kennis, kunde en ervaring in te zetten om tot de meest slimme antwoorden te komen voor complexe vraagstukken, zowel binnen het bedrijfsleven als de maatschappij.

Deze methode, bedacht door Anthony Stafford Beer, heeft een ietwat technische achtergrond en is geïnspireerd door de vorm van het kiezelwier, dezelfde vorm die Buckminster Fuller inspireerde tot zijn geodetische koepels en de bekende buckyball. De basisstructuur hierin is een gelijkzijdige driehoek die zich herhaalt. Bij syntegrity is dit ook de basisvorm van communicatie.
Op iedere zijde van de driehoek plaatsen we een teamlid en op iedere hoek een te bespreken onderwerp. We hebben dan een constructie van drie teamleden en drie onderwerpen. Ieder teamlid kan op deze manier direct communiceren met een ander teamlid. Ieder teamlid heeft invloed op twee onderwerpen en heeft invloed op het derde onderwerp via een ander teamlid waar het rechtstreeks mee kan communiceren (linking pin).

We kunnen nu deze gelijkzijdige driehoek combineren met andere gelijkzijdige driehoeken tot driedimensionale figuren, waarbij meer mensen mee doen en meer onderwerpen behandeld worden. Hierbij zoeken we die figuren die de kortste afstand tussen de onderwerpen hebben EN waarbij de teamleden maximaal met elkaar verbonden en zijn. Daarvan zijn er drie bekend (zogenaamde reguliere convexe deltaëders) en wel de tetraëder bestaande uit 4 driehoeken, de octaëder die bestaat uit 8 driehoeken en de icosaëder, bestaande uit 20 driehoeken.

Op basis hiervan kunnen we met de tetraëder maximaal effectief 6 mensen (de figuur heeft 6 zijden) over 3 onderwerpen (de figuur heeft 3 hoekpunten) laten praten, op basis van de octaëder 12 mensen met 6 onderwerpen en met de icosaëder 30 mensen met 12 onderwerpen.

Dit zijn de figuren die er voor zorgen dat de communicatie maximaal effectief verloopt, alle deelnemers gelijkwaardig zijn en de informatie maximaal gaat rondstromen. Moeten er meer mensen meedoen en/of meer onderwerpen behandeld worden, dan zijn andere figuren denkbaar. Er zal dan wel wat ingeboet worden aan effectiviteit omdat er dan sprake is van een minder optimale ‘constellatie’.

Een Team Syntegrity bijeenkomst wordt goed begeleid, met een uitgekiend meeting schema van maximaal drie dagen, om informatie, kennis, kunde en ervaring effectief te laten stromen en te integreren. De methode wordt voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, zoals bepalen bedrijfsstrategie of beleid, productlancering, kostenreductie, reorganisatie en sales planning.

En dat allemaal door het nietige kiezelwiertje, maar uiteindelijk is al het leven een kwestie van uitdagingen aangaan en problemen oplossen, ook al ben je maar 10 micrometer groot.