‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar. Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar www.denatuuralsuitvinder.nl.

Initiator Bionicacentrum

Schreef ik in dit blog al eerder over bionica, zie Beter goed gejat, het heeft mij niet meer los gelaten. Deze manier om technische oplossingen te baseren op de slimmigheden die de natuur de afgelopen 4 miljard jaren heeft uitgevonden biedt dan ook veel. Afgelopen zaterdag stond het initiatief voor het bionicacentrum in het Dagblad van het Noorden.

Het bionicacentrum, zie www.bionicacentrum.nl kan bijdragen op een aantal vlakken:

Inspiratie voor innovatiekracht
Bionica kan innovatie aanjagen (push) en ondernemers kunnen slimme, duurzame en energiezuinige oplossingen vinden voor hun technische uitdagingen (pull).

Push: Vanuit multidisciplinaire expertise worden bepaalde principes in de natuur (bijvoorbeeld waarnemen, voortbewegen, materialen, voortplanten, oud worden, lichaamsdelen repareren, extremofielen, superdieren) ontrafeld en zover uit ontwikkelt dat de stap naar de markt nog maar klein is. Hiermee kan innovatieve en duurzame bedrijvigheid gecreëerd worden voor bestaande of nieuw te starten bedrijven.

Pull: Het vinden van oplossingen voor specifieke (technische) problemen werkt als volgt:
– Formuleer helder en accuraat het probleem
– Ga na welke planten of dieren in de natuur `een vergelijkbaar probleem hebben
– Bekijk hoe deze planten of dieren het probleem oplossen
– Vertaal deze oplossingen uit de natuur naar oplossingen voor het geformuleerde probleem

Duurzame techniek
Belangrijk in de natuur is om zuinig om te springen met natuurlijke bronnen als energie, water en voedsel. De dieren en planten die daar het beste in zijn overleven moeilijke tijden (droogte, schaarste) en kunnen nakomelingen krijgen. Een technische oplossing baseren op de natuur is daarom niet alleen gebruik maken van ‘proven technology’, maar voldoet ook gelijk aan zaken als duurzaamheid, cradle to cradle, MVO en energiezuinig.

Oplossingen voor complexe technische hersenbrekers
Onze moderne hoogontwikkelde technologie werpt steeds complexere vraagstukken op, die om steeds complexere antwoorden vragen. Biologische oplossingen zijn bijna altijd complex en kunnen juist daarom goed als inspiratie voor technische oplossingen dienen. Ze moeten immers altijd meerdere ‘functies’ tegelijkertijd optimaliseren, die vaak ook nog tegenstrijdig zijn. Een boom moet bijvoorbeeld stevig zijn, maar ook zuinig zijn met energie en grondstoffen, water kunnen transporteren en zich beschermen tegen vraat.

Jongeren enthousiasmeren voor een exacte of technische studie
Veel jongeren ‘hebben wat’ met de natuur of met dieren, ook gezien het grote succes van de superdieren spaaractie van Albert Heijn. Met behulp van leuke en aansprekende bionica voorbeelden en proefjes wordt techniek ‘fun’ en ‘aaibaar’. Hierin is samenwerking met dierentuinen, botanische tuinen en populair wetenschappelijke bladen een goede optie.